Nieuwsbrief 20 apr 2023 - Gelijke Finish Race - Vrijdagavondborrel - Havencommissaris Helius

header

 
 
gfr-2023
 
 

Gelijke Finish Race 13 mei 2023

De inschrijving voor de jaarlijks terugkerende Gelijke Finish Race, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 13 mei, is geopend. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen inschrijfgeld verschuldigd, maar vragen wij iedereen een zonne- en winddansje te doen om de beste condities voor die dag te creëren. 
 
Het programma is als volgt:
11.30 uur Briefing in de Bonte Os
13.00 uur Start Gelijke Finish Race
16.00 uur Finish Gelijke Finish Race
17.00 uur Prijsuitreiking Gelijke Finish Race gevolgd door een Amerikaanse BBQ.
 
Voor de Amerikaanse BBQ is het de bedoeling dat iedereen zijn eigen vlees/groenten/salade meeneemt. Er zullen 2 BBQ gehuurd worden en de dranken zijn voor rekening van de Evenementencommissie. Dit alles lijkt ons een goed recept voor een mooie dag met een gezellige afsluiting.
Geef je daarom zo snel mogelijk op via deze link.
 
De Evenementencommissie

Start vrijdagavondborrel in de Bonte Os

Zoals al tijdens de ALV is aangekondigd, zullen wij, naar goed voorbeeld van de Kanaalhaven, op de Heliushaven een terugkerend informeel moment opnemen. Hier kun je dan je medeleden ontmoeten, kletsen en ideëen en tips met elkaar uitwisselen. 
 
Wij willen dit doen in de vorm van een vrijdagavondborrel. Deze zal telkens de eerste vrijdag van de maand plaatsvinden in de Bonte Os.
 
Vrijdag 5 mei vanaf 20.00 uur is hiervoor de eerste aftrap en zal Patricia van Bergeijk van de Evenementencommissie u graag verwelkomen met een drankje en een hapje. Aanmelden is hiervoor niet nodig. Loop gewoon even gezellig binnen bij Patricia.
 
De Evenementencommissie

Havencommissaris Heliushaven

Na zich gedurende 3 termijnen van twee jaar te hebben ingezet voor de vereniging als Havencommissaris van de Heliushaven, was Frits d'Archard van Enschut niet meer herkiesbaar. Michel de Reus is bereid gevonden Frits op te volgen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 april jl. is Michel de Reus unaniem door de aanwezigen leden gekozen als Frits opvolger. Onze voorzitter, Jaap Ruibing heeft namens de vereniging Frits heel hartelijk bedankt voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft verzet. Niet alleen gedurende 6 jaar als Havencommisaris, maar ook voor de vele jaren ervoor. In 1993 werd Frits voorgedragen als Commissaris technische ondersteuning van het Havenbestuur en later werd Frits technisch commissaris van de uit het Havenbestuur Heliushaven ontstane Havencommissie Heliushaven. In totaal al 30 jaar actief voor de vereniging! Dus met recht in 2009 benoemd tot Erelid van de vereniging!
frits
 
 

Over WSV Haringvliet

Watersportvereniging Haringvliet is op 21 maart 1961 opgericht. De vereniging telt 450 leden met 375 ligplaatsen. Onze evenementencommissie organiseert voor leden allerlei evenementen en lezingen. Zodra er iets (nieuws) georganiseerd wordt, kunt u die informatie direct op de website vinden.

Lid worden?

Meldt u aan bij onze secretaris
Henk Bakker
06-22440542
secretaris@wsv-haringvliet.nl

Informatie over ligplaatsen?

Havenmeester
Aad Driessen
telefoon 06-36324865

havenmeester@wsv-haringvliet.nl

Contact

Watersportvereniging Haringvliet
Kanaalweg Westzijde 10
3221LK Hellevoetsluis

Postadres:
Postbus 26
3220 AA Hellevoetsluis

IBAN NL08ABNA0559275838 t.n.v. WSV Haringvliet te Hellevoetsluis
Ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 40385429