Actief worden / vacatures

Onze vereniging kan alleen maar soepel functioneren met een goed bestand aan actieve vrijwilligers.

Al naar gelang de interesse kunt u actief worden in verschillende commissies, zoals de Havencommissies, de Redactie, de Jeugdcommissie of de Evenementencommissie. U kunt zich opgeven bij de secretaris van het bestuur.

Bij vacatures en bij onvoldoende vrijwilligers zoekt het Bestuur in het ledenbestand naar geschikte kandidaten.

Momenteel hebben we de volgende vacatures:

Technisch Commissaris Heliushaven (M/V)

De taken van de technisch commissaris (=zelf werkzaamheid begeleidingsploeg) bestaan uit de volgende aspecten:

  • In periode van September tot Mei, iedere zaterdag van 9.00 tot 16.00 opvangen van de zelfwerkzaamheid ploeg en uitzetten van de klussen voor die dag.
  • Oproepen van de leden voor zelfwerkzaamheid wordt verzorg door Coördinator Zelfwerkzaamheid.
  • Instrueren en toezien op veilige uitvoering van werkzaamheden
  • Voorbereiden uit te voeren werkzaamheden op basis van jaarlijkse onderhoudsplanning en werkenlijst die samen met de Haven Commissie Helius opgesteld wordt op basis van de jaarlijkse begroting
  • Samen met de Havencommissaris inkopen van materialen en middelen benodigd voor zelfwerkzaamheid
  • Samen met Havenmeester zorgdragen voor koffie en soep voor de lunch
  • 1x per maand deelnemen aan Haven Commissie vergadering waarin het technische reilen en zeilen binnen de Heliushaven wordt besproken en vernieuwingen en/of onderhoud besproken wordt.

Als havencommissie zijn we dus op zoek naar een ploegje enthousiaste mannen of vrouwen die in gezamenlijkheid hier invulling aan willen geven. Door dit met een aantal mensen op te pakken kan gerouleerd worden mbt tot begeleiding op de zaterdag, waardoor de belasting mbt beschikbaarheid een stuk lager is. Daarnaast geeft het ook meer flexibiliteit als iemand een keer niet beschikbaar is. Daarnaast is het ook gezelliger en dat is ook wat waard.

Mocht je dus interesse hebben om in groepsverband dit op te pakken neem dan contact met mij op zodat we kunnen kijken hoe we dit in kunnen regelen.

Michel de Reus, Havencommissaris Heliushaven
Heliushaven@wsv-haringvliet.nl
06 22076469

De redactie zoekt iemand die 2x per jaar de opmaak van Het Bestek wil verzorgen! 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2023 is Ed Stubenitsky in het zonnetje gezet voor meer dan 23 jaar verzorgen van de samenstelling en opmaak van Het Bestek. Ed heeft als redactielid er al die jaren voor gezorgd dat alle ingezonden kopij geordend in Het Bestek verscheen, en voorzien van de nodige foto's. Ed heeft aangegeven zijn opvolg(st)er te willen helpen/inwerken.
De redactie is dus op zoek naar iemand die de grafische vormgeving wil verzorgen van ons clubblad. Ed werkte met Microsoft Publisher, maar het is uiteraard ook prima als u voorkeur heeft voor een ander Desktop Publishing programma. Graag een email sturen naar de redactie (klik hier) als u wilt helpen bij de vormgeving van ons clubblad.