Documenten

1. Bestuursvisie 2020-2025

De bestuursvisie kunt u hier downloaden.

2. Statuten

De statuten kunt u hier downloaden.

3. Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk Reglement van de WSV Haringvliet kunt u hier downloaden.

4. Havenreglement

De laatste versie van het Havenreglement kunt u hier downloaden.

5. Preventief beleid

Het document "Preventie ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon" kunt u hier downloaden.
De Gedragscode (vrijwillige) medewerkers kunt u hier downloaden.

6. Privacybeleid en reglement

De laatste versie van het Privacyreglement kunt u hier downloaden.
De laatste versie van het Privacybeleid  kunt u hier downloaden.

U hebt onder andere het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun u gebruik maken van voorbeeldbrieven. Of maak een afspraak bij privacy deskundige en vermeld hierbij van welk privacy recht u gebruik wil maken. Hiervoor moet u zich legitimeren en aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Waar kan ik terecht met vragen?

De privacy deskundige van WSV Haringvliet houdt toezicht op de bescherming van privacy binnen de vereniging. De privacy deskundige is bereikbaar op security@wsv-haringvliet.nl Ook voor klachten over de wijze waarop de WSV Haringvliet met persoonsgegevens om gaat kun u terecht bij de privacy deskundige.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de landelijke toezichthouder op privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl