HeliushavenTotaalplan voor vernieuwing Heliushaven

Volgens een door de leden goedgekeurd Masterplan opgesteld in 2014, die een periode van 10 jaar beslaat, worden de steigers van de Heliushaven vernieuwd. Hiermee is in 2015 gestart met de F- en de H-steigers. Inmiddels is ook de E-steiger vernieuwd en is de F-steiger uitgebreid met 6 nieuwe grote boxen. De volgende stap in het Masterplan; het vernieuwen van de A-, B- en C-steigers is gepland voor najaar 2026. Als laatste staat de vervanging van het G-steiger gepland in 2031/2032.

Naast de vervanging van de steigers vinden, naast het reguliere onderhoud, ook vernieuwingen in de rest van de haven plaats.
Zo is de jollenhelling recentelijk aangepast en voorzien van drijvende zij-steigers.
Het gebruik van de jollenhelling door leden is vrij. Niet-leden moeten eerst contact opnemen met de Havenmeester.
De trailer van een boot mag geen grotere asdruk hebben dan 500 kg.

Ook zal de Bonte Os, ons clubgebouw, komend jaar onder handen genomen worden en aangepast worden voor een beter gebruik voor en door onze leden.