Nieuwsbrief 3 feb 2024 - Vacatures HavenCie - Datum ALV - Het Bestek

header

 
 
havenkampioenschap-2023
 
 

Gezocht Technisch Commissaris Heliushaven (M/V)

Na zich jarenlang belangeloos ingezet te hebben voor onze watersport vereniging en de zelfwerkzaamheid in de Heliushaven in goede banen te hebben geleid, hebben Leo Slotboom, Hans van Crugten en Frank van der Vlies aangegeven te willen stoppen en het stokje over te dragen. Leo is per 1 januari dit jaar gestopt terwijl Hans en Frank hebben aangegeven dit voorjaar nog te willen doorzetten, zodat opvolging gevonden kan worden.

Ik wil Leo, Hans en Frank hierbij alvast bedanken voor hun tomeloze inzet en het vele werk dat ze verzet hebben om onze vereniging in goede staat van onderhoud te houden. Ik denk dat velen onderschatten hoeveel tijd deze mannen in onze haven hebben gestoken om dit alles voor elkaar te krijgen. Iedere zaterdag, in weer en wind, weer klaar staan om de leden van zelfwerkzaamheid op te vangen met een bak koffie en versnapering, om ze alvorens te begeleiden met de uitvoering van allerlei geplande en ongeplande activiteiten. En dat terwijl Hans en Frank al jaren geleden hun bootsleutels aan de wilgen hebben gehangen.

Mannen, enorm bedankt voor jullie inzet!!

Echter aan alles komt een einde dus tijd om te zoeken naar opvolging. De havencommissie Heliushaven is dus per direct op zoek naar een of meerdere vrijwilligers die de taak van Technisch Commissaris op zich willen nemen. Wat houdt dit in?

  • In de periode van September tot Mei, iedere zaterdag van 9.00 tot 16.00 opvangen van de zelfwerkzaamheid ploeg en uitzetten van de klussen voor die dag. Oproepen van de leden voor zelfwerkzaamheid wordt verzorg door de Coördinator Zelfwerkzaamheid.
  • Instrueren en toezien op veilige uitvoering van werkzaamheden
  • Voorbereiden uit te voeren werkzaamheden op basis van jaarlijkse onderhoudsplanning en werklijst die samen met de Haven Commissie Helius opgesteld wordt op basis van jaarlijkse begroting
  • Samen met de Havencommissaris inkopen van materialen en middelen benodigd voor zelfwerkzaamheid
  • Samen met de Havenmeester zorgdragen voor koffie en soep voor de lunch
  • 1x per maand deelnemen aan de Haven Commissie vergadering waarin het technisch reilen en zeilen binnen de Heliushaven wordt besproken en de noodzakelijke vernieuwingen en/of onderhoud besproken worden.

De zelfwerkzaamheid coördinatoren zullen nauw samenwerken met de andere leden binnen de Haven Commissie Heliushaven en de toekomstige havenmeester. Deze commissie bestaat momenteel uit de  volgende leden:

Michel de Reus Havencommissaris Heliushaven
Hans Harms Coördinator Zelfwerkzaamheid
Job Hottentot Coördinator Winterberging + ARBO
Erik Huising Technisch lid: Electra
Mark Willemse Technisch lid: Installaties
Vacature Technisch commissaris

Ben je geïnteresseerd en technisch aangelegd en wil je een steentje bijdragen om onze mooie haven ook mooi te houden voor de toekomst, meld je dan aan bij ondergetekende. Hopelijk willen meerdere leden de technische commissie vormen, zodat de werkzaamheden onderling verdeeld kunnen worden.

Namens de Haven Commissie Heliushaven hoop ik jullie snel te mogen verwelkomen. 

Michel de Reus, Havencommissaris Heliushaven
Heliushaven@wsv-haringvliet.nl
06-22076469

Voorjaars Algemene Ledenvergadering

Noteer alvast in uw agenda: ALV op dinsdag 23 april om 20:00 uur
Locatie: Theater Twee Hondjes
Opzoomerlaan 106 (Cultuurhuis Nieuwe Veste)
3221 AP Hellevoetsluis

Clubblad: "Het Bestek"

De uiterste inleverdatum voor de voorjaars-editie van Het Bestek is 1 maart a.s., dus u heeft nog meedere weken de tijd om een leuk reisverslag te schrijven en mee te dingen naar de Zilvermeeuw wisselbokaal! Maar ook artikelen over andere onderwerpen op watersport gebied die interessant zijn voor onze leden zijn uiteraard van harte welkom. 
Het streven is om deze uitgave van Het Bestek uiterlijk 2 weken voor de voorjaars-ALV van 23 april bij u in de brievenbus te laten vallen.

Bij de ledenpeiling van ruim een jaar geleden, gaf een deel van de deelnemers aan dat ze er geen behoefte aan hebben om een (gedrukt exemplaar) van het clubblad te ontvangen. Er is nu een mogelijkheid geschapen om dit aan te geven via Mijn Captain als volgt:

Via de website, in Mijn Captain: selecteer onder "Mijn gegevens"; "Lidmaatschap Wijzigen"
Vervolgens bij "Magazine"; "nee" selecteren en daarna opslaan.
(voorbeeld: zie bijlage)

Op de website bevindt zich een archief waar u een digitaal exemplaar (PDF-bestand) van Het Bestek kunt inzien/downloaden.