Nieuwsbrief 19 juni 2023 - Zelfwerkzaamheid Vaarseizoen - Correctie m.b.t. passeren Goereesesluis

header

 
 
heliushaven-2

Oproep Zelfwerkzaamheid Heliushaven
in vaarseizoen

Beste ligplaatshouders in de Heliushaven,

Zoals u weet dient iedere ligplaatshouder één keer per jaar een dag zelfwerkzaamheid te vervullen. Dit om onderhoud aan onze haven uit te voeren en daardoor de kosten voor de vereniging enigszins in bedwang te kunnen houden. Daarnaast stimuleert dit ook het verenigingsgevoel.

In principe wordt zelfwerkzaamheid uitgevoerd in het “winterseizoen” van begin september tot eind april. U kunt hiervoor zelf een datum prikken, of doet u dit niet, dan wordt u een datum gewezen.

Nu is het zo dat ook in het zomerseizoen diverse noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zullen moeten plaatsvinden. Daarvoor zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die daarvoor tijd willen vrijmaken en oproepbaar willen zijn. Deze zelfwerkzaamheid wordt niet ruim van te voren gepland, maar komt wanneer dat nodig mocht zijn. Uiteraard komt de reguliere zelfwerkzaamheid in het winterseizoen dan te vervallen.

Indien u zich voor een klus in het vaarseizoen wilt aanmelden of beschikbaar wil zijn, laat u ons dat aub weten via e-mail zelfwerkzaamheid-helius@wsv-haringvliet.nl, zodat wij in voorkomende gevallen op korte termijn een beroep op u kunnen doen.

Met vriendelijke groet,
Hans Harms
Coördinator Zelfwerkzaamheid Heliushaven

 

goereesesluis-h
 
 

Bloktijden Goereesesluis gelden voor alle schepen
hoger dan 6 meter!

In de vorige nieuwsbrief stond in de aankondiging van de toertocht op 9 juli a.s. dat passeren van de Goereese sluis voor schepen hoger dan 14 meter alleen mogelijk is tijdens de zgn. bloktijden. Schepen met masthoogte lager dan 14 meter zouden wel kunnen schutten buiten blokuren om. Dit blijkt niet juist! De bloktijden gelden niet alleen voor bediening van de brug in de N57, maar ook voor de "lage" brug in de Zuiderdiepstraatweg, omdat men hier ook extra drukte verwacht vanwege de omleidingsroute i.v.m. de renovatie van de Haringvlietbrug.

Klik hier voor meer details in bericht Rijkswaterstaat 

 

 
 

Over WSV Haringvliet

Watersportvereniging Haringvliet is op 21 maart 1961 opgericht. De vereniging telt 450 leden met 375 ligplaatsen. Onze evenementencommissie organiseert voor leden allerlei evenementen en lezingen. Zodra er iets (nieuws) georganiseerd wordt, kunt u die informatie direct op de website vinden.

Lid worden?

Meldt u aan bij onze secretaris
Henk Bakker
06-22440542
secretaris@wsv-haringvliet.nl

Informatie over ligplaatsen?

Havenmeester
Aad Driessen
telefoon 06-36324865

havenmeester@wsv-haringvliet.nl

Contact

Watersportvereniging Haringvliet
Kanaalweg Westzijde 10
3221LK Hellevoetsluis

Postadres:
Postbus 26
3220 AA Hellevoetsluis

IBAN NL08ABNA0559275838 t.n.v. WSV Haringvliet te Hellevoetsluis
Ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 40385429