Nieuwsbrief 31 mrt 2023 - Nieuwe Ledendag -ALV documenten -Golfbreker -Bestuursnotitie kostenbesparing -BaS brugbediening

 
 
heliushaven-2
 
 

Nieuwe Ledendag op zondag 16 april

Om de bekendheid van nieuwe leden met de vereniging en elkaar te stimuleren en hen nogmaals warm welkom te heten, is op zondag 16 april een Nieuwe Ledendag gepland. Hiervoor zijn leden die vanaf 2021 lid zijn geworden per brief uitgenodigd. Onderdelen van het programma zijn; een bezoek aan de beide havens, een introductie vanuit het bestuur en de diverse commissies, en elkaar. Het programma wordt afgesloten met een borrel. Het idee is om dit een jaarlijks terugkerend evenement te maken voor leden die in het voorafgaande jaar lid zijn geworden. Omdat dit de eerste Nieuwe Ledendag is, is voor de uitnodigingen deze periode iets ruimer gesteld. Mocht u vóór 2021 lid zijn geworden en het programma ook bij willen wonen, dan vernemen wij dat graag voor 8 april via het e-mailadres secretaris@wsv-haringvliet.nl

logo-golfbreker

Golfbreker project update

Deze maand is de opdracht voor de nieuwe golfbreker in de havenmond van de Heliushaven vanuit de samenwerking tussen WSV Helius, WSV Hellevoetsluis, Marina Cape Helius en onze vereniging gegund aan Inter Boat Marinas. De realisatie wordt in juni verwacht, en oplevering voor 1 juli. De haven blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Verder nieuws volgt binnenkort.

Algemene Ledenvergadering 18 april

Nogmaals wijzen we onze leden op de Algemene Ledenvergadering op 18 april a.s. om 20.00 uur in het theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis.
In Het Bestek (editie 201) dat binnenkort bij u op de mat valt (of al gevallen is), vindt u o.a. de agenda voor de komende ALV en de notulen van de vorige ALV, plus de Balans 2022 met een toelichting van de penningmeester. Zoals gebruikelijk stellen we aanvullende financiële gegevens voor onze leden beschikbaar via de Besloten bestanden in Mijn Captain (map: ALV april 2023). De penningmeester zal deze financiële overzichten toelichten middels een presentatie tijdens de ALV.

In de agenda/uitnodiging voor de ALV, die in Het Bestek is gepubliceerd, is bij agendapunt 11: "Verkiezingen" per abuis niet vermeld dat de 1e termijn van onze penningmeester (Guust Baartmans) en onze voorzitter (Jaap Ruibing) er inmiddels opzitten. Beiden hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen.
Een gecorrigeerde versie van de agenda vindt u ook in de map ALV april 2023 bij de Besloten bestanden.
Wel is vermeld dat de havencommissaris voor de Heliushaven (Frits d'Archard van Enschot) na 3 termijnen van 2 jaar niet meer herkiesbaar is.  Inmiddels heeft het bestuur met enkele personen gesproken en een kandidaat gevonden die tijdens de ALV zal worden voorgesteld.
Ook staat vermeld dat er 2 nieuwe leden moeten worden benoemd voor de Geschillencommissie.  
Leden worden uitgenodigd zich verkiesbaar te stellen voor de vacante functies.
Belangstellenden voor deze functies dienen zich liefst zo spoedig mogelijk te melden bij te secretaris.

Bestuursnotitie m.b.t. rapport kostenbesparingen van Jan Bart

Afgelopen najaar heeft ons lid Jan Bart een rapport uitgebracht over mogelijkheden om kosten te besparen. Zoals toen reeds aangekondigd heeft het bestuur zijn voorstellen in de afgelopen periode uitvoerig overwogen. De bevindingen van het bestuur zijn gepubliceerd op het voor leden toegankelijke deel van onze website: Mijn Captain bij de Besloten bestanden. In de map: ALV nov 2022 waar U ook het rapport van Jan Bart kunt vinden.

Beperking brugbediening Zuid-Holland bij harde wind (BaS van Rijkswaterstaat)

Een recente Bekendmaking aan de Scheepvaart (BaS) van Rijkswaterstaat over beperking bij harde wind van de bediening van bruggen over verschillende rivieren in Zuid-Holland is als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief.

 
 

Over WSV Haringvliet

Watersportvereniging Haringvliet is op 21 maart 1961 opgericht. De vereniging telt 450 leden met 375 ligplaatsen. Onze evenementencommissie organiseert voor leden allerlei evenementen en lezingen. Zodra er iets (nieuws) georganiseerd wordt, kunt u die informatie direct op de website vinden.

Lid worden?

Meldt u aan bij onze secretaris
Henk Bakker
06-22440542
secretaris@wsv-haringvliet.nl

Informatie over ligplaatsen?

Havenmeester
Aad Driessen
telefoon 06-36324865

havenmeester@wsv-haringvliet.nl

Contact

Watersportvereniging Haringvliet
Kanaalweg Westzijde 10
3221LK Hellevoetsluis

Postadres:
Postbus 26
3220 AA Hellevoetsluis

IBAN NL08ABNA0559275838 t.n.v. WSV Haringvliet te Hellevoetsluis
Ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 40385429