Nieuwsbrief 11 dec 2022 - Leden raadpleging 2022

Leden-peiling WSV Haringvliet 2022

Als watersportvereniging zijn wij er voor de leden. Om ervoor te zorgen dat u zich nu en in de toekomst aangetrokken voelt tot onze vereniging willen wij u een aantal vragen stellen.
Het invullen van deze vragenlijst  zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen (vergeet niet het formulier te verzenden wanneer u alle vragen hebt beantwoord).
Graag uw antwoorden vóór 27 dec insturen. Dan kunnen we het resultaat van deze leden-peiling begin januari evalueren en o.a. gebruiken bij de planning van activiteiten in het nieuwe jaar.

U kunt de vragenlijst starten door op de onderstaande knop te drukken.

leden-peiling

Wanneer de knop niet werkt, kunt u onderstaand adres kopiëren en in uw internetbrowser plakken om de vragenlijst in te vullen:

Ledenpeiling WSV Haringvliet

Namens het bestuur hartelijk dank voor uw bijdrage!