Nieuwsbrief mei 2022 - Extra ALV ivm aanpassen Statuten

Komt allen naar de Extra Algemene Ledenvergadering donderdag 19 mei a.s.

Om te voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die op 1 juli 2021 in werking is getreden, heeft het bestuur een voorstel voor het aanpassen van de statuten opgesteld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 april j.l. waren er helaas onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig, om de door het bestuur voorgestelde aanpassingen van de statuten van de vereniging in stemming te brengen.
 
Daarom moet er een tweede algemene ledenvergadering bijeen geroepen worden (uiterlijk binnen 4 weken), om een besluit te nemen over het voorstel. In deze extra vergadering kan besloten worden met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
 
Omdat de statuten de grondslag vormen voor de wijze waarop onze vereniging is georganiseerd en de verantwoordelijkheden zijn geregeld, is het van groot belang dat zoveel mogelijk leden hierover hun stem uit brengen.
 
Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om naar deze extra ALV te komen!
 
De vergadering wordt op donderdag 19 mei gehouden om 20:00 uur in Theater Twee Hondjes, Opzoomerlaan 106 in Hellevoetsluis.
 
Alle documenten betreffende het voorstel vindt u op de website van de vereniging onder Mijn Captain: Mijn-Captain Login
 
In Mijn Captain vindt u ook de agenda voor de AVL van 19 mei en de notulen van de ALV van 28 april j.l.
 
Voorafgaand aan de stemming (die schriftelijk zal worden gehouden), zal er een inhoudelijke toelichting worden gegeven over de voorgestelde wijzigingen van de statuten.
 
Na afloop van deze extra ALV zal er voldoende gelegenheid zijn om onder het genot van een drankje in de foyer van het theater met elkaar na te praten.

Nieuw 06-nummer voor openen Toegangshek Heliushaven

Bij het verzenden van de nieuwe “druppels”, die toegang geven tot o.a. het sanitair in ons verenigingsgebouw: De Bonte Os, werd ook een briefje meegestuurd waarop een nieuw telefoonnummer staat vermeld voor het openen van het toegangshek van de Heliushaven, als je met de auto naar binnen wilt.

Dit nummer: 06-58071256 werkt alleen als het nummer van de beller geregistreerd staat in het bestand met toegangsgemachtigden.

Per zondag 1 mei j.l. is dit nieuwe nummer in gebruik genomen!