P. Troost

Hoewel geen officieel erelid, willen we hier toch de heer P. Troost niet onvermeld laten.

Aan Het Bestek nr. 31, blz. 42 ontlenen we dat de heer Troost "lid van verdienste" van onze vereniging was, een status die in de huidige statuten niet voorkomt.
Hij was een der oprichters van de vereniging en bestuurslid-van-het-eerste-uur. In 1965 was hij eerste secretaris en in 1968-1969 korte tijd redacteur van ons clubblad.
Eind 1979 heeft de heer Troost onze vereniging verlaten.