Nieuwsbrief april 2018 - Voorjaars ALV

Van de Redactie

Het Bestek komt deze keer iets later, vanwege technische problemen bij de drukker. Dat betekent dat deze pas op 17 april a.s. bij u in de bus valt. Dit is volgens de regels voor de ALV van 26 april te laat, want tussen uitnodiging en vergadering moet normaal gesproken 2 weken zitten. Het is echter een situatie van overmacht, waarvoor wij begrip vragen.

U kunt Het Bestek wel on-line lezen: Bestek 186

Algemene Ledenvergadering 26 april 2018

Op donderdag 26 april houden we onze Algemene-Leden-Vergadering in Citta Romana aan de Parkweg 1 in Hellevoetsluis. Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.

De uitnodiging en agenda kunt vinden op de website: Agenda ALV 26 april 2018

Haringvlietfeest 26 mei 2018

Hierbij willen wij u uitnodigen voor het “Haringvlietfeest” op zaterdag 26 mei. Aanmelden kan tot en met 20 mei via deze link: Inschrijven Haringvlietfeest 2018

Voor meer informatie zie onze website: Haringvlietfeest

Van de Jeugdcommissie

Voor een goede begeleiding van het jeugdzeilen is de Jeugdcommissie in het bezit van een nieuwe RIB. Kom gerust eens kijken op zondag bij de jeugdlessen, dan kunt u tevens deze boot komen bewonderen.

Nieuwe Technisch Commissaris in het Kanaal: Mart Heertjes

Normaal gesproken plaatsen we deze zaken onder “even Voorstellen” in het Bestek, maar deze ronde plaatsen we het in deze Nieuwsbrief:

Mijn naam is Mart Heertjes en veel van de clubleden kennen mij vast nog wel in mijn rol als secretaris.

Afgelopen zomer gaf Arnold van der Starre aan dat hij wilde stoppen als technisch commissaris van Het Kanaal. Daarop vroeg hij mij om in zijn plaats te treden. Voor het Kanaal doe ik graag wat extra om het verenigingsgevoel dat hier erg sterk leeft mede te bewaren. Daarom ben ik in de commissie gestapt.

Met mijn functie hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het gezond houden van deze haven. Dat betekent technisch dat het gaat om het onderhoud van steigers, clubgebouw en sanitaire voorzieningen. Toch is dat niet het allerbelangrijkste. Het financieel gezond houden is al een opgave op zich. Zeker nu we al enkele jaren merken dat het aantal aanvragen voor lidmaatschap teruglopen. Wat zeker niet helpt is concurrentie tussen onze beide havens.

Mart Heertjes.

Van de Havencommissies

De ronde van “boten in het water” en “ieder weer naar zijn eigen plek” is zo goed als voorbij. Toch zijn er altijd mensen die langer dan toegestaan op hun gastplek of hun gasthaven blijven liggen. Besef dat dit dan een domino-effect heeft, waardoor vele anderen ook niet in hun eigen box kunnen liggen. Het scheelt de havenmeester en de commissies veel belrondes als iedereen gewoon op tijd zijn eigen box bezet!

Youth Sailing foundation en informatieavond over Calamiteiten op Zee.

De informatieavond over “Calamiteiten op Zee” die op 26 maart gehouden zou worden is door ziekte verplaatst naar 20 april a.s. om 19:30 uur in de Bonte Os.

Voor meer informatie zie onze website: Informatieavond over ‘calamiteiten op zee‘

Er zijn nog 8 plaatsen beschikbaar. U kunt zich opgeven via willemen@wsv-haringvliet.nl

Code toiletgebouw Heliushaven

Zoals afgesproken in de ALV-najaarsvergadering 2017, wordt de code van het toiletgebouw in de Heliushaven NIET meer via de Nieuwsbrief verspreid.

Spiderbuster: Een behandeling tegen spinnen

Op 1 mei komt Spiderbuster weer en is het mogelijk om uw schip te laten behandelen tegen de spinnen.

Wilt u mee doen? Geef dit dan door aan de Havenmeester Jacky Leurs: havenmeester-heliushaven@wsv-haringvliet.nl
Voor informatie over de behandeling kunt u mailen naar het bedrijf via info@spiderbuster.nl