Nieuwsbrief augustus 2017 - Najaarsfeest en winterberging

Van de Havenmeesters

In de perscontainer vinden we nog steeds spullen die er niet in horen, zoals lege bierkratten, zeilen, bootkussens enz.

We hebben een onderstaand filmpje bijgevoegd van iemand die kussen dumpt in de perscontainer van de Heliushaven. Wil deze persoon zich a.u.b. bekend maken bij de havenmeester? Als u weet wie het is mag u dat natuurlijk ook doorgeven aan de havenmeester.

filmpje perscontainer juli 2017

Neem het grof afval mee naar huis en/of lever dit in bij de gemeentewerf. Dit voorkomt dat de contributie van onze vereniging onnodig omhoog gaat.

De mastenberging van de Heliushavenis nog steeds niet leeg. Er liggen nog 2 masten die er niet thuis horen.

Het toiletgebouw van de Heliushaven is momenteel zonder code te betreden.

Het Bestek

Rob Dekkers gaf ons twee aanvullingen op Het Bestek van vorige maand:

1) blz. 1. kopij sturen naar redactie@wsv-haringvliet.nl i.p.v. redactie wsv-haringvliet.

2) blz. 35. Toevoegen bij Weerberichten 2017: Post "Ouddorp"
marifoonkanaal 25. 30 minuten na elk hele uur.

We bedanken Rob hiervoor.

Van de Evenementencommissie

Nu de zomervakantie is aangebroken , wordt het tijd om alles voor het najaarsfeest te organiseren. Dit jaar, op 16 september, hebben wij als thema gekozen voor Italië en wordt er heerlijke pizza’s voor ons op de haven gebakken.

De bedoeling is dat wij diverse soorten pizza’s kunnen proeven. Maar als je bepaalde ingrediënten niet mag of lust, laat het ons dan even weten. Er kan nl. met een heleboel rekening gehouden worden, zodat je toch op dit feest aanwezig kunt zijn.                 

Op het bijgevoegde inschrijfformulier dit dan wel even aangeven!!!!!

Allemaal een fijne vaarvakantie en tot op het najaarsfeest.

Hennie en Carola

Inschrijfformulier najaarsfeest 2017

Gelijke Finish Race op 16 september 2017

Rob de Vries organiseert weer de gelijke finish race in de ochtend/middag. Zie hiervoor de website: Gelijke Finish Race 2017

U kunt zich ook via deze website aanmelden om mee te varen. De prijsuitreiking is in de pauze van het najaarsfeest (omstreeks 21:00 uur).

Winterstalling 2017-2018

Het hellingen van onze boten is gepland op 28 oktober en 4 november 2017. Op 28 oktober gaan als eerste de boten die met staande mast de wal op gaan, daarna volgen op 28 oktober en 4 november de boten zonder mast.

We beschikken over 53 bokken van verschillende afmetingen en hopen dat we iedereen van dienst kunnen zijn.

Aanvangstijd van het hellingen is om 08.00 uur.

Zie voor meer informatie en het inschrijfformulier onze website: Winterberging