Nieuwsbrief maart 2021 - Jeugdzeilen 2021

60-jarig Jubileum Watersportvereniging Haringvliet

Dit jaar bestaat onze Watersportvereniging 60 jaar. Slecht enkele leden hebben de daadwerkelijke oprichting van de vereniging meegemaakt. In het Bestek zullen we uitgebreid aandacht geven aan deze gebeurtenis en natuurlijk gaat de Evenementencommissie zich buigen over activiteiten die georganiseerd kunnen worden binnen de geldende coronaregels.  

Nieuws over het Jeugdzeilen 2021

Naar aanleiding van de impasse die vorig jaar is ontstaan rond het jeugdzeilen heeft het bestuur van WSV Haringvliet besloten om zich voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval voor 2021, terug te trekken uit Jeugdzeilen Hellevoetsluis.

Begin 2019 is door de besturen van WSV Helius en WSV Hellevoetsluis aangegeven dat er niet meer samengewerkt kon worden met de vertegenwoordiger van WSV Haringvliet ter zake. Los van dit feit had WSV Haringvliet al besloten dat het jeugdzeilen dat jaar niet door kon gaan op grond van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 
In de loop van het jaar is het jeugdzeilen toch nog voor een deel op gang gekomen en is er vanuit WSV Haringvliet een ‘interim-voorzitter’ aangesteld. Een aantal begeleiders vanuit WSV Haringvliet heeft zich ook ingezet om een en ander mogelijk te maken.
Bij evaluatie met een deel van de begeleiders van WSV Haringvliet bleek het item veiligheid niet naar hun wens te zijn. Dit heeft ertoe geleid dat zij hebben aangegeven niet verder te willen binnen Jeugdzeilen Hellevoetsluis.  Daarnaast heeft de interim-voorzitter besloten om te stoppen met zijn werkzaamheden. 
Naar aanleiding van voorgaande is er met de bezorgde begeleiders gesproken.
Het bestuur hecht sterk aan hun mening en heeft besloten om WSV Haringvliet per direct, voor onbepaalde tijd, terug te trekken uit Jeugdzeilen Hellevoetsluis. We betreuren dit omdat door de samenwerking binnen de drie verenigingen in de Heliushaven het jeugdzeilen heel succesvol is geworden.
Het gevolg van dit besluit is dat het materieel van WSV Haringvliet niet meer ingezet kan/zal worden voor Jeugdzeilen Hellevoetsluis. Het is individuele leden vrij om zich in te blijven zetten voor Jeugdzeilen Hellevoetsluis. Om toch onze jeugd ter wille te zijn zal een (beperkt) programma voor eigen jeugdleden worden opgezet passende binnen de op dit moment geldende coronamaatregelen.
 
Het Jeugdzeilen binnen onze eigen vereniging WSV Haringvliet wordt dit jaar opgepakt door een team onder leiding van Mark Willemse. Indien men zich wil opgeven voor het jeugdzeilen binnen onze eigen vereniging, neem dan contact op met Mark onder mark.willemense@wsv-haringvliet.nl  Er komen ook nog inschrijfformulieren op de website om je voor de eigen vereniging in te schrijven voor het Jeugdzeilen. 

Vacature Penningmeester WSV Haringvliet

De termijnen als penningmeester voor Lorents Blankenberg zitten er op. Dat betekent dat zijn plaats binnen het Bestuur beschikbaar komt en hij zich officieel niet herkiesbaar mag stellen. Gegadigden kunnen zich melden bij de secretaris onder secretaris@wsv-haringvliet.nl 

Boten in het water op 27 maart en  iedereen terug in eigen box

Op 27 maart gaan de schepen die op de wal staan weer in het water. Daarom is het van belang om de volgende zaken goed in de gaten te houden:
  • Indien U een (tijdelijke) winterligplaats inneemt in het Kanaal of Heliushaven dien U deze uiterlijk op 21 Maart 2021 te verlaten en terug te keren naar Uw eigen box. De meterstand moet u doorgeven aan de Havenmeester.
  • Schepen op de wal dienen uiterlijk op 26 Maart 2021 klaar te staan voor de te waterlating op Zaterdag 27 Maart as. 
  • De winterstalling-plek dient schoon te worden opgeleverd, dus al het losse materiaal zoals stophout en andere zaken moeten worden verwijderd. We zijn vanwege Corona met een klein ploegje en er is ook geen zelfwerkzaamheid om het terrein schoon te maken.  
Het schema met de tijden krijgt U per e-mail toegestuurd van de coördinator winterberging.

Voor alle ligplaatshouders in de Heliushaven: Het parkeerterrein is vanaf Vrijdag 26 Maart voor alle verkeer afgesloten, auto´s die na die tijd nog geparkeerd staan worden weggesleept.

Van onze Havenmeester Aad

Hij kan wel wat mensen gebruiken voor lichte werkzaamheden zoals snoeien of opruimen op de haven. Alle hulp is welkom. Graag melden via havenmeester@wsv-haringvliet.nl  Alles natuurlijk binnen de geldende coronaregels.