Nieuwsbrief februari 2021 - Waarschuwing: vorst / hoog water

Afsluiters en kranen

Omdat het een aantal dagen behoorlijk gaat vriezen vragen we u om alert te zijn op de afsluiters en kranen op uw schip. Indien ze nog niet (goed) zijn afgesloten of niet zijn gevuld met antivries, doe dat alsnog voor het weekend.  
 

Hoog water

Ook gaat het water in het Haringvliet stijgen! 
Door de ernstige regenval in West Europa komt er heel veel water onze kant op. Dit betekent dat het waterpeil in het Haringvliet stijgt en de Haringvlietsluizen zoveel als mogelijk open worden gezet om dit water naar de Noordzee af te voeren. Maar we zullen deze hoge waterstand, waarvan verwacht wordt dat deze in het komend weekend op zijn hoogst is, wel degelijk gaan merken in onze havens. 

Kijk dus naar de landvasten waarmee uw schip vast ligt. De steigers (behalve G) zijn drijvend, maar de palen niet. Beter voorkomen dan genezen.
 

Duurzaamheid

De tulpen draaien voor onze vereniging. Hiermee bedoel ik de alternatieve windmolen op de parkeerplaats van onze Heliushaven. Maar zo zijner nog veel meer duurzaamheidsonderdelen in de Heliushaven. Ook onze buren doen mee. Drie van de vier havens van de Heliushaven hebben het onderstaande promotiefilmpje over gemaakt.


 

We wensen u een mooi weekend en we zien uit naar de start van seizoen!
 
Namens het Bestuur,
Ad Willemen