Nieuwsbrief december 2020 - Uitnodiging ALV

Vanwege de Corona-crisis is het onmogelijk gebleken om een ‘ware Algemene Leden Vergadering’ te organiseren. Daarom heeft het bestuur besloten om op 17 december 2020 om 20:00 dit middels het platform van Online-ALV te gaan organiseren. (Zie https://online-alv.nl/ voor meer informatie).
 
Om toegang te verkrijgen tot zo’n ‘on-line vergadering’ moet u kunnen inloggen. Daarvoor is het noodzakelijk dat u een mobiele telefoon hebt en een e-mail adres. Het systeem werkt met een ‘twee-traps’ beveiliging. 
 
In verband met de geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft het bestuur toestemming van die leden nodig die willen deelnemen aan de Algemene Vergadering. Om één en ander te kunnen controleren op geldigheid en door te kunnen sturen naar het platform dient uw toestemming, te samen met uw e-mailadres en telefoonnummer, uiterlijk zaterdagavond 12 december om 23:59 uur door de secretaris ontvangen te zijn op e-mail adres: secretaris@wsv-haringlviet.nl
 
Een van de agendapunten zal zijn de verkiezing van de Kascommissie. Leden wordt gevraagd zich te melden bij de Penningmeester en de secretaris als gegadigden voor deze commissie.
 
Eventuele punten die u tijdens de vergadering naar voren wilt brengen kunt u voorafgaand aan de vergadering melden bij de secretaris.
 
De agenda voor deze, ook weer bijzondere, Algemene Vergadering is als volgt:
 
 1. Opening en welkomst woord door de Voorzitter en herdenking overleden lid (heer Weijdeveld).
 2. Goedkeuring Notulen van de voorjaarsvergadering (Stemming)
 3. Begroting voor 2021 met:
  1. Contributie verhoging naar € 100,00 per jaar (Stemming)
  2. Verhoging tarief van Winterstalling (Stemming)
 4. Verkiezing kascommissie (Stemming)
 5. Benoemingen
 6. Rondvraag
 7. Sluiting door de Voorzitter