Nieuwsbrief september 2020 - Nieuws en vacatures

Nieuws uit de Heliushaven

Update zelfwerkzaamheid Heliushaven najaar 2020 (Zou aanvangen 12 September as. gaat niet door)
De havencommissie heeft i.v.m. Corona situatie besloten om de zelfwerkzaamheid voor het najaar 2020 in de huidige vorm niet door te laten gaan.
Bij reeds de reeds geplande projecten zoals het hellingen van de schepen in het najaar en eventuele andere nieuwe projecten zal een beroep gedaan worden op de ZWH leden die voor die datum ingepland staan. De lijst “zelfwerkzaamheid najaar 2020” staat op de website.
 
Momenteel wordt er door enkele leden op vrijwillige basis Zelfwerkzaamheid verricht aan de  groenvoorziening, bestrijding van het onkruid en andere kleinschalige onderhoudswerkzaamheden met maximaal 3 personen, U kunt zich hiervoor aanmelden bij de havenmeester, Uw inzet zal worden bijgehouden door de Coordinator ZWH,  dus schroom niet om u hiervoor aan te melden bij de havenmeester.
Het onderhoud en storingen van de technische installaties zal door de havencommissie in eigenbeheer verricht worden.
  

Nieuws uit het Kanaal

De chemische container is nu open zodat mensen hun afval olie en bilgewater kwijt kunnen. Wel het cijferslot op het hek dicht houden svp.
De leden die deze winter hun schip uit hun box halen in het kanaal, moeten dat melden bij kanaal@wsv-haringvliet.nl Zo weten we welke boxen er beschikbaar zijn voor overwinteraars uit de Heliushaven.
 

Vacatures binnen de Commissies

Op dit moment hebben we de volgende vacatures binnen de commissies:
- Penningmeester voor de Havencommissie Heliushaven. Opgeven bij helius@wsv-haringvliet.nl
- Jeugdcommissie zoekt ook extra krachten om mee te helpen bij het Jeugdzeilen.  Opgeven bij jeugdcommissie@wsv-haringvliet.nl
- De Evenementencommissie zoekt ook leden die zich willen aansluiten. Opgeven bij evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl