Nieuwsbrief juli 2020 - Jeugdzeilen

Jeugdzeilen WSV Haringvliet

Onze voorzitter van de Jeugdcommissie, Mark Willemse, heeft na 10 jaar het stokje overgedragen aan Marius Huige. Mark heeft er o.a. voor gezorgd dat het Jeugdzeilen sterk werd uitgebreid en verbeterd en dat er een goede samenwerking kwam met de overige watersportverenigingen in de Heliushaven. Daarnaast doet Marius Huige de oproep aan onze leden met een “jeugdig hart” om zich te melden voor de Jeugdcommissie. We kunnen je inzet zeer goed gebruiken!

De komende weken wordt hard gewerkt aan zowel de opstart van de commissie als ook de voorbereidingen voor het Jeugdzeilen. Dit laatste doen we uiteraard  gezamenlijk met de andere verenigingen. Hierbij volgen we de richtlijnen van het Watersportverbond.

Voor het jeugdzeilen zelf kunnen kinderen zich nog opgeven. Kijk hiervoor op de website van Jeugdzeilen Hellevoetsluis (www.jeugdzeilenhellevoetsluis.nl) of stuur een email naar org@jeugdzeilenhellevoetsluis.nl.

Om U, maar vooral ook de jeugd een indruk te geven van de activiteiten en de mogelijkheden leest U hier meer...

En natuurlijk kunt u deze Nieuwsbrief nog teruglezen op onze website www.wsv-haringvliet.nl