Nieuwsbrief juni 2020 - Jeugdzeilen / zeilkampen

Naar aanleiding van een mailing die rondgaat over het hervatten van het Jeugdzeilen Hellevoetsluis willen wij benadrukken dat dit niet door het bestuur van WVS Haringvliet ondersteund wordt.
Zoals aangegeven in de nieuwsbrief van 5 juni is het bestuur van mening dat het Jeugdzeilen nog niet hervat kan worden.

Het bestuur heeft als argumentatie 22 redenen aan CORONA-handhavingsregels besloten om geen jeugdopleiding en/of zeilkampen te faciliteren en daar de eindverantwoording over te dragen. Op dit moment zijn er protocollen van de Watersportverbond die richtlijnen afgeven. Echter de handhaving ofwel de naleving van deze protocollen is de verantwoording van het bestuur.

Op dit moment hebben we in overleg de conclusies getrokken dat WSVH niet in staat is om deze specifieke risico’s te dragen en te zorgen voor handhaving en naleven van deze regels. Bovendien hebben we geen permanente vertegenwoordiger en een Corona deskundige beschikbaar tijdens de uitvoering van een evenement en/of sportactiviteit.

Specifiek voor de jeugdsporter:
 1. Trek thuis al zoveel mogelijk je watersportkleding aan. En verkleed je na de les/training waar mogelijk weer thuis. Was voor en na de les/training thuis je handen met zeep.
 2. Ga bij aankomst direct naar je eigen boot.
 3. Tuig je boot zoveel mogelijk alleen op en af, als dat niet mogelijk is helpt een mede sporter of eventueel je trainer/instructeur. Degene die helpt wast voor en na het optuigen zijn handen met handgel.
 4. Laat zelf je boot te water en haal hem er ook zelf uit. Mocht dit niet lukken, laat kinderen elkaar helpen of in het uiterste geval de trainer/instructeur.
 5. Raak de boot en/of ander materiaal van een ander niet aan.
 6. Houd 1,5 meter afstand tot je trainer/instructeur.
 7. Verlaat na de les/training zo snel mogelijk de accommodatie.
Specifiek voor de trainer/instructeur:
 1. Houd altijd 1,5 meter afstand van kinderen en je collega’s.
 2. Was je handen voor en na de les/training met handgel.
 3. Bespreek de les/training met de sporters zoveel mogelijk voor en na op de wal in de open lucht en houdt afstand.
 4. Haal de sporters niet bij elkaar rond je begeleidingsboot, vlot of andere locatie maar doe dit op een manier of locatie waar je de 1,5 maatregel kan toepassen.
 5. Deel je werkbenodigdheden/spullen niet met anderen.
 6. Maak aan het eind van je les/training de gebruikte en/of aangeraakte materialen schoon (bv. begeleidingsboot, boeien, vlaggen etc.).
 7. Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan.
 NB: alleen 2 personen in de begeleidingsboot indien:
 1. Bemanning uit hetzelfde huishouden komt, of
 2. Er 1,5 meter afstand gehouden kan worden gedurende alle handelingen aan boord
Specifiek voor de vereniging:
 1. Stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente.
 2. Stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje).
 3. Zorg voor goede voorlichting en communicatie met betrekking tot de ‘corona’-maatregelen die op de locatie van toepassing zijn. Doe dit bijvoorbeeld via webmail, pushberichten maar ook door middel van posters bij toegang tot de locatie en op andere specifieke plekken.
 4. Bepaal voor de verschillende gebieden op je terrein (helling, parkeerplaats, e.d.) de maximale capaciteit uitgaande de doelgroep en de daarbij behorende regels en richtlijnen.
 5. Stel, op meerdere punten, middelen beschikbaar waarmee je handen en materialen kunt schoonmaken.
 6. Indien er meerdere kinderen gebruik maken van hetzelfde verenigingsmateriaal dient dit materiaal na elk gebruik schoongemaakt te worden.
Desalniettemin houden we alle ontwikkelingen in de gaten en mocht de situatie veranderen laten we dat via een volgende nieuwsbrief weten.

John Roos,
Voorzitter WSV Haringvliet