Nieuwsbrief juni 2020 - ALV / Toegangshek Heliushaven

Corona versoepelingen maar ook nog steeds behoorlijke beperkingen

 • Misschien heeft u het al gemerkt, maar de toiletten in onze havens zijn weer open. Dit is een versoepeling van de corona maatregelen per 1 juni 2020. De douches moeten nog gesloten blijven en mogen pas op 1 juli a.s. weer open. Ook het schoonmaken van de toiletten is inmiddels voor beide havens goed geregeld.
 • Vanwege de voorwaarden van de Corona beperkingen, waaronder de zwaarwegende 1,5 meter afstand, de opbouw van een intensieve begeleiding- en toezicht op de jeugdorganisatie, de bestuurlijke verantwoordelijkheid en het NIET hebben van een Corona deskundige, heeft het bestuur besloten dat vooralsnog het Jeugdzeilen nog steeds niet kan doorgaan. Ook heeft het Bestuur vanwege dezelfde corona-beperkingen besloten het Zeilkamp van iSail in onze Heliushaven deze zomer niet te faciliteren. Heel spijtig, maar de naleving van de corona-maatregelen zijn voor het Jeugdzeilen en het Jeugdkamp niet te handhaven. Dit risico met onze vrijwilligers kan het bestuur niet dragen en accepteren.

Toch een Algemene Leden Vergadering op zaterdag 20 juni 2020

Omdat we statutair en vanwege onze financiële verplichten, onder andere in verband met onze leningen bij de bank, verplicht zijn een ALV uit te schrijven, nodigen wij U hierbij uit voor een verkorte ALV die zal worden gehouden op zaterdag 20 juni 2020 om 10.00 uur op de parkeerplaats van onze Verenigingshaven in de Heliushaven te Hellevoetsluis. Deze vergadering vindt plaats in de open lucht, omdat we dan buiten de geldende voorwaarden van meer dan 30 personen kunnen vergaderen. Voorwaarde blijft absoluut de 1,5 meter afstand en als u verkouden bent of koorts heeft blijft u thuis!

We verzoeken daarom de leden om zelf een stoel mee te nemen (i.v.m. reinigen) en op de aangewezen “stippen” te gaan zitten. Verder is het verzoek om als lid hierbij aan te schuiven, dus zonder echtgenoot/echtgenote of andere gezinsleden.

De agenda voor deze ALV luidt als volgt:
 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de najaars-ledenvergadering van 28 november 2019 (gepubliceerd in Bestek 192)
 3. Jaarverslag 2019 Secretaris (gepubliceerd in Bestek 192)   
 4. Financieel Jaarverslag 2019 (gepubliceerd in Bestek 192)
 5. Verslag van de Kascommissie
 6. Décharge
 7. Verkiezingen en benoemingen:
  • Hoofdredacteur Ad Willemen is aftredend en herkiesbaar
  • Milieu en Arbo Commissaris Peter Maasland is aftredend en niet herkiesbaar. Aangezien deze functie tegenwoordig door de beide havencommissies wordt ingevuld, stelt het Bestuur voor om deze vacature in het Bestuur niet in te vullen. Peter Maasland is bereid om in de toekomst de nodige ondersteuning bij de ontwikkelingen van e-Captain te bieden.
  • Secretaris Guust Baartmans is aftredend en niet herkiesbaar. Inmiddels heeft Henk Bakker zich gemeld als kandidaat voor deze functie.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
We begrijpen dat het improviseren is om op deze wijze een ALV te organiseren, maar het is mogelijk.

Vergeet niet om warme of eventueel regenkleding mee te nemen naar deze Algemene Ledenvergadering. Het Bestuur schat in dat deze vergadering om 12.00 uur beëindigd is. 

E-Captain

Met onze positieve ervaring met E-Captain is het nu tijd om de volgende innoverende stap te zetten. We openen een portaal op onze website waar leden zelf hun gegevens kunnen inzien, wijzigingen kunnen invoeren en zaken kunnen doorgeven. Alle leden krijgen binnenkort een email met inlog-gegevens voor Mijn Captain.

Behalve uw persoonlijke gegevens kunt u ook uw facturen en gegevens van uw boot inzien. De gegevens zijn gebaseerd over wat er in de administratie bekend is van u. Het kan zijn dat er gegevens ontbreken of niet juist zijn. Wij vragen u hierbij dan ook om alles zo goed mogelijk aan te vullen.  Er zijn ook een aantal gegevens die u niet kunt aanpassen. Mochten hier fouten in zitten geef dat dan per email aan de secretaris door.

Ook is het mogelijk via Mijn Captain aan te geven wanneer u afwezig bent en dus uw box beschikbaar is voor passanten. Het zou de havenmeester zeker helpen als u hier gebruik van maakt.

Van de Havenmeester

De mastenberging is zo goed als leeg. Het verzoek is daarom om de jollen weer op hun eigen ligplaats onder deze berging te leggen, zodat ze niet her en der over het terrein in de Heliushaven zwerven. Ook willen we nog eens benadrukken dat we een vervuiling zien van een aantal ligplaatsen daar er geen onderhoud wordt gepleegd aan de boten. Het verzoek is om uw boot te verzorgen en representatief te houden. We zullen daar strikt op toezien en gepast hierop gaan reageren. 

Havencommissie Heliushaven: Het nieuwe toegangshek Heliushaven

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van maart jl. besloten om een hekwerk en een slagboom bij de ingang van onze Heliushaven te plaatsen. Dit om de veiligheid op ons terrein te waarborgen, nu het hek aan de ingang van de Heliushaven vervangen dient te worden en niet meer vanuit de Stichting wordt ondersteund.
De bestaande SEP-Keys kunt U blijven gebruiken voor het toiletgebouw en zullen t.z.t. worden omgewisseld voor een nieuw model.
 
Inmiddels heeft HERAS het nieuwe hek geplaatst en zijn werkzaamheden, met grote inzet van de Havencommissie afgerond. De volgende voorzieningen zijn aangebracht:
 • Beton fundaties voor het schuifhek en slagboom
 • Elektra bekabeling en graafwerkzaamheden
 • Stalen Fundatie balk voor montage van het hekwerk op het dijktalud
 • Protocol voor de besturing en database met toegang autorisatie vanuit het HERAS access systeem. Het Toegangssysteem is getoetst overeenkomstig “Toegangsbeveiliging & Beheer van rechten”,  dit in het kader van informatiebeveiliging en de AVG.
Dit laatste punt dient verdere toelichting voor onze leden.
De bediening van het HERAS Schuifhek en Slagboom zijn als volgt geïnstalleerd:
 • Doormiddel van Uw mobile Telefoon (Hek heeft een GSM module) Dit is een tijdelijke maatregel die later aangepast wordt en dan aansluiting krijgt met E-Captain.  Hierover zullen we u nog nader informeren.
 • Doormiddel van een Numeriek Toetsen Tableau op de kolom van het schuifhek
Toegangsnummer GSM module HERAS Hek:    +46 719 1203590653
 
Per ligplaatshouder (Helius en Kanaal) zullen wij één (1) registratie maken in het HERAS Access toegangssysteem op basis van Uw Naam en bij ons bekend Mobiel telefoonnummer.
 
Als U voor het Hek staat belt U (kosteloos) het nummer van het Hek, de GSM module zal Uw nummer herkennen en het Hek openen. U kunt ook het Hek voor familie & bekenden openen, gelijk waar U zich bevindt en telefoonbereik heeft. (U dient wel Uw nummerherkenning in te schakelen).

Bij het uitrijden zullen de detectielussen in het wegdek Uw auto detecteren en de Slagboom en Schuifhek automatisch open.
 
Fietsers en voetgangers dienen bij het weggaan, indien het Schuifhek gesloten is, gebruik te maken van de drukknop welke op ca. 3mtr afstand van het schuifhek, langs de weg geplaatst is.
 
Passanten/ Voetgangers kunnen na registratie bij de Havenmeester een Toegangscode verkrijgen, om het Schuifhek van buitenaf te openen.
Voor voetgangers en Fietsers zal dan alleen het Schuifhek openen en de Slagboom gesloten blijven, omdat de Slagboom ca. 1 mtr. korter is kunnen zij normaal passeren.
 
Het Schuifhek zal s´nachts gesloten zijn tussen 22.00hr en 08.00hr, in de wintermaanden kan de Havenmeester het Schuifhek ook overdag gesloten houden.

Voor Nooddiensten is er aan de buitenzijde van het Schuifhek een Sleutelschakelaar gemonteerd. Met deze sleutelschakelaar kunnen het Schuifhek en de Slagboom handmatig in één keer bij calamiteiten worden geopend.

Havencommissie Kanaal

Op  zaterdagmorgen 27 juni, rond 10:00 uur, kunnen onze leden uit beide havens hun brandblusser(s) ter keuring aanbieden in het Arendsnest (Kanaalhaven).
 
De prijs bedraagt 10 euro incl. BTW per blusser. Bijna alle vaartuig-verzekeringen eisen dat uw brandblusser elke 2 jaar wordt gekeurd.


Wij hopen u allen te zien op onze Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 juni 2020.  

Namens het Bestuur,
John Roos,
voorzitter WSV Haringvliet.