Heeft u vragen bij de Ledenvergadering?

Zelfwerkzaamheden voor 2020

De zelfwerkzaamheid-lijst van de Heliushaven “voorjaar 2020” staat op de website en ook is opgehangen op het publicatiebord in de hal van de toiletruimte van de Bonte Os. Zie www.wsv-haringvliet.nl
 

Heeft u vragen voor de ALV?

Om U goed en duidelijk antwoord te kunnen geven op de vragen in de Algemene Ledenvergadering kunt u deze vooraf neerleggen bij onze voorzitter John Roos,  voorzitter@wsv-haringvliet.nl .
De Algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 28 november om 20:00 uur in de grote zaal van Citta Romana aan de Parkweg in Hellevoetsluis. 
 

Het Bestek niet ontvangen?

Er komen nog geregeld verenigingsbladen onbestelbaar terug. Als u bent verhuisd of als het blad op een ander adres moet worden bezorgd, wilt u dat dan doorgeven aan de secretaris, secretaris@wsv-haringvliet.nl .
 
Wij hopen u allen te zien op de ledenvergadering a.s. 28 november.