Nieuwsbrief november 2019 - Veiligheid in het algemeen

Nieuws vanuit het Kanaal

Op de steiger in het kanaal staan diverse ongebruikte (oude) fietsen. Deze moeten met spoed worden weggehaald zodat er ruimte komt voor bijbootjes en verenigingsbootjes deze winter. 

Rookverbod

Ook bij onze Watersportvereniging is de Tabakswet van 1990 van kracht. Er mag niet worden gerookt op plekken die bedoeld zijn voor gemeenschappelijk gebruik of die voor de leden toegankelijk zijn. Wij verzoeken onze leden zich te houden aan deze wet en regelgeving.

Gladheid

Nu de herfst haar intrede doet dient iedereen rekening te houden met gladde steigers. Draag goed schoeisel dat bestendig is voor gladde steigers.

Veiligheid in het algemeen

De komende tijd wordt er hard gewerkt om de boten te stallen. Er zal veel beweging zijn, wat niet zonder gevaar is. Luister naar de Havencommissie/Havenmeester en loop niet onder de boot als deze in de kraan hangt. Blijf uit de draaicirkel van de kraan. 

Mastenberging/Milieu

Bij het plaatsen van de masten hebben we een paar spelregels. Zorg voor een goede label met n.a.w gegevens en overleg met de havenmeester over de plaatsing. Zorg ook voor het tijdig weghalen van de mast in het voorjaar. We zullen strenger optreden (75€ boete) tegen degenen die zonder reden te laat zijn. Dat geldt ook voor het afvoeren van afval. Laat de vereniging niet opdraaien voor afval wat  thuis hoort bij het grofvuil. Er zijn gemeentelijke werven waar je gratis je afval gescheiden kwijt kan.  

Aanvulling op vorig bericht: Vaarbewijs hoeft niet meer verlengd te worden

De verplichte verlenging van het vaarbewijs op 70-jarige leeftijd is wettelijk afgeschaft. Ook het daarna elke 5 jaar opnieuw verlengen van het vaarbewijs is niet langer meer nodig.
Met deze wetswijziging is het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs dus onbeperkt geldig geworden. Dit geldt ook voor alle bestaande vaarbewijzen die voor 1 juli 2014 zijn afgegeven en nog een vervaldatum op het vaarbewijs hebben. Om moeilijkheden in het buitenland tegen te gaan is het verstandig deze om te wisselen bij Vamex.nl, wat nog kan tot 1 december 2019.