Nieuwsbrief oktober 2019 - Vaarbewijs

Najaars-ALV

De najaars algemene ledenvergadering wordt gehouden op 28 november om 20.00 uur in de zaal van Citta Romana, Parkweg 1 in Hellevoetsluis. Noteer deze datum svp al vast in uw agenda.

Rookverbod in algemene ruimtes

Anno 2019 geldt alweer enkele jaren een algemeen rookverbod in publieke ruimtes. Ondanks de waarschuwingen “verboden te roken” in onze clubhuizen, menen sommige leden dat dit rookverbod niet voor hen geldt. In alle opstallen van de vereniging (clubhuizen, werkplaatsen, opslagruimtes, etc.) geldt een algemeen rookverbod.

Uit de Heliushaven

De winterberging is gepland op 2 en 9 november as. De eigenaren van boten die hun masten op de wal plaatsen, zijn verplicht deze te voorzien van labels met naam en telefoonnummer. In het voorjaar, na het te water laten van de schepen, dienen de masten uiterlijk 3 weken later weer te zijn verwijderd.

Op 16 en 17 Oktober vinden er werkzaamheden aan de elektische installatie van de Heliushaven plaats. Op deze dagen is op de steigers en gebouwen voor langere tijd mogelijk geen elektra beschikbaar.

Uit het Kanaal

Mensen met een ligplaats in het Kanaal die elders gaan overwinteren, dienen dit kenbaar te maken aan Dick van der Werf, kanaal@wsv-haringvliet.nl . Deze plekken kunnen dan worden ingevuld door overwinteraars vanuit de Heliushaven.

Vaarbewijs hoeft niet meer verlengd te worden

De verplichte verlenging van het vaarbewijs op 70-jarige leeftijd is wettelijk afgeschaft. Ook het daarna elke 5 jaar opnieuw verlengen van het vaarbewijs is niet langer meer nodig.

Met deze wetswijziging is het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs dus onbeperkt geldig geworden. Dit geldt ook voor alle bestaande vaarbewijzen die voor 1 juli 2014 zijn afgegeven en nog een vervaldatum op het vaarbewijs hebben.