Nieuwsbrief juni 2019 - Kwaliteitskeurmerk : “De Blauwe Vlag”

Voorjaarstocht van onze Vereniging

Afgelopen 25 en 26 mei hebben we met ruim 20 boten en bijna 50 mensen onze Voorjaarstocht gehouden naar Willemstad. Een geweldig succes dat zeker een herhaling nodig heeft. In het komende Bestek komen we hier uitgebreid op terug met foto’s en een uitgebreid verslag. Met dank aan de Evenementencommissie.

CWO-waardering

Op 12mei is er voor onze jeugdopleidingen een CWO-controle geweest. Deze is met een “voldoende” gewaardeerd, met een aantal zeer positieve opmerkingen. Klik op de link voor het CWO rapport.

Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging

Onze vereniging heeft gekozen voor een stuk preventief beleid en een gedragscode voor onze (vrijwillige) vrijwilligers, samen met het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Binnenkort gaan we ook opdragen dat al onze jeugdbegeleiders een VOG dienen te bezitten. Op onze website kunt u de documenten over de gedragscode en het preventief beleid vinden onder Vereniging -> Documenten

Blauwe Vlag voor beide verenigingen

Het Bestuur is er weer trots op dat beide locaties van onze vereniging weer in het bezit zijn van het kwaliteitskeurmerk : “De Blauwe Vlag”. Dank aan alle medewerkers om dit toch maar weer voor elkaar te krijgen.

Mastenberging

Elk jaar is het weer een probleem om de mastenberging leeg te krijgen, omdat deze ruimte benut wordt voor het stallen van jollen. Toch lagen er nog 2 masten langdurig in het rek, waarop geen label was vermeld. Ook liggen er nog masten her en der op het haventerrein van de Heliushaven. De eigenaren dienen zich te melden bij de Havenmeester. Op het niet tijdig weghalen van uw mast staat een boete van 75 Euro.

Met vakantie: geef dit door aan de Havenmeester

Als u met vakantie gaat, geef dit dan door aan de Havenmeester. Uw box kan dan worden gebruikt door passanten, waardoor uiteindelijk er voor de vereniging meer geld binnen komt en uw contributie minder snel verhoogd hoeft te worden.
In de Heliushaven geldt tevens dat het box-plaatje op groen moet worden gezet. Bel/mail een paar dagen voordat U terugkomt, zodat de Havenmeester kan zorgen dat Uw box weer beschikbaar is.

Wsv Haringvliet kiest voor milieu

Lees hier het interview met John Roos uit de Hellevoetse Post.