Nieuwsbrief oktober 2018 - Veilig overwinteren

Algemeen

Veel leden zijn inmiddels bezig om hun boot weer winterklaar te maken. Er zijn enkele zaken waar u zeker aandacht aan moet besteden:

Zet alle lijnen van de boot goed vast, zodat ze niet tegen de mast blijven slaan. Dit is irritant en in het kanaal erg hinderlijk voor de omwonenden.Controleer ook of de landvasten nog van een goede kwaliteit zijn.

Gooi uw afval in de juiste de container. In het Kanaal wordt regelmatig geconstateerd dat er nog steeds restafval in de papiercontainer wordt gedumpt.

Winterstalling 2018 – 2019

Het hellingen voor de boten met staande mast gaat op 3 november 2018 plaats vinden. Zij worden geplaatst op het noordelijk deel van het parkeerterrein om i.v.m. een grotere windvang zoveel als mogelijk in de ”luwte” achter de bomen te staan. Het hellingen van de overige boten is gepland op 10 november 2018 en de tewaterlating van alle boten op 6 april 2019. Zorg dat u op tijd in de Heliushaven bent! Voor bijzonderheden kunt u terecht op de website van de vereniging (winterberging)

Checklist voor een veilige overwintering

Via ons lid Henk van der Houwen ontvingen we een informatiewijzer over een wintercheck, die bij een watersportvereniging in Workum werd verstrekt. Omdat deze redelijk compleet is willen we deze ook met onze leden delen. (checklist)

Zelfwerkzaamheid Heliushaven voorjaar 2019

Omdat de leden voor de zelfwerkzaamheid in 2018 al op de hoogte zijn volgt nu de lijst van het voorjaar 2019. U kunt uw datum alvast noteren in uw agenda. Voor de lijst kunt u terecht op de website van de vereniging (zelfwerkzaamheid)