Nieuwsbrief augustus 2018 - Winterstalling 2018-2019

Havenmeester

Onze havenmeester Jacky Leurs is ziek en wij wensen haar enorm veel beterschap. Haar taken worden momenteel waargenomen door de leden van de verschillende Havencommissies.

Het Bestek - Jeugdspecial

Nog deze maand verschijnt het Bestek nummer 187. Iets later dan we gewend zijn, maar met een heel aparte inhoud. Deze oplage is geschreven door een drietal mensen van onze Jeugdcommissie en deze geeft een uitgebreid beeld over het jeugdzeilen en alles wat daar nog bij komt. Want er zijn elk weekend echt heel veel mensen actief om het jeugdzeilen voor onze verenigingen mogelijk te maken.  Het is een heel goed geslaagd nummer geworden.
 

Fonteinkruid in de Heliushaven

In onze Heliushaven hebben we heel erg veel last van het snelgroeiende Fonteinkruid en andere waterplanten. Met name de F- en de H-steigers hebben hier last van. En het vervelende is dat hier weinig of niets aan gedaan kan worden. Zolang het zo warm blijft groeien deze waterplanten stug door en zorgen voor een lastige doorvaart in de ondiepe gedeeltes van onze haven. Laten we hopen dat met het kierbesluit en het zouter worden van het water in het Haringvliet dit euvel snel verholpen is.

Winterstalling 2018-2019

Het hellingen voor de boten met staande mast gaat op 3 november 2018 plaats vinden. Zij worden geplaatst op het noordelijk deel van het parkeerterrein om i.v.m. een grotere windvang zoveel  als mogelijk in de ”luwte”  achter de bomen te staan. Het hellingen van de overige boten is gepland op 10 november 2018 en de tewaterlating van alle boten op 6 april 2019.

Inschrijving is vanaf 1 september 2018, het formulier is te downloaden van de website: Winterberging 2018-2019

Gaarne blad 3 volledig invullen met voorkeursdatum en mailen naar Kees Walraven (c.walraven@wsv-haringvliet.nl).
Sluitingsdatum voor aanmelden is 30 september, dit i.v.m. het verwerken van de aanmeldingen en het indelen van de te stallen boten op het terrein. Na aanmelding voor stalling krijg u een ontvangstbevestiging.

Bij teveel boten op dezelfde datum zal niet iedereen op die datum op de wal kunnen, hiervan krijgt u dan bericht met tevens het volgnummer van hellingen.

De boten die zonder mast op de wal overwinteren kunnen hun mast stallen op de mastenberging  naast de D steiger.
Voor boten die in het water overwinteren en de mast op de wal willen stallen is hetzelfde formulier te gebruiken.
Alle masten op de mastenberging  dienen te worden voorzien van een label met de naam van de boot.

Op vakantie – geef dit door aan de Havenmeester

Leden moeten zich afmelden als ze op vakantie gaan of als ze meer dan 2dagen weg blijven. Dus doorgeven hoelang U weg gaat en wanneer U weer terugkomt. Dit kan altijd mondeling bij de havenmeester of via SMS/App/e-mail en telefoon, ook het  box-bordje (voor de Heliushaven) dient op groen te worden gezet.

Na afloop van de vakantie een paar dagen van tevoren op de zelfde manier een bericht aan de havenmeester wanneer men weer terug komt, dan kan de havenmeester er voor zorgen dat de box leeg is en het bordje weer op rood staat.

Gelijke Finish Race


Zaterdag 15 september zal er weer een gelijke finish race georganiseerd worden. Reserveer deze dag vast in uw agenda. Meer informatie volgt later.

Nieuws Watersportverbond

Het laatste Nieuws van het Watersportverbond kunt u lezen op: Watersportverbond Magazine