25-11-2021 - Najaars Algemene Leden Vergadering

Deze najaarsvergaderingvergadering wordt gehouden op donderdag 25 november 2021 in het restaurant van Citta Romana, aan de Parkweg 1 in Hellevoetsluis aanvang 20.00 uur. U bent vanaf 19:300 uur welkom. 
 
Als gebruikelijk is er voorafgaand aan de vergadering vanaf 19.30 uur voor nieuwe leden gelegenheid kennis te maken met elkaar, het bestuur en met andere leden.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Aandacht voor overleden verenigingsleden
 3. Verslag van de extra ledenvergadering van 19 juni 2021(gepubliceerd in Het Bestek)
 4. Presentatie van de begroting voor het verenigingsjaar 2022 door de Penningmeester (gepubliceerd in Het Bestek)
 5. Stemming over de Begroting 2022
 6. Voorstel tariefsverhoging van 5% voor het liggeld in de boxen van onze vereniging.
 7. Vaststellen tarieven voor 2022.
 8. Terug en vooruitblik Evenementen-Commissie.
 9. Verantwoording en mededelingen Jeugd-Commissie.
PAUZE

 1. Verantwoording en mededelingen Havencommissarissen:
  1. Heliushaven. (met o.a. golfbreker en asfalteren toegangsweg Heliushaven)
  2. Kanaal door Voorne (met o.a. toegangshek, toegangscode en ponton)
 2. Verantwoording en mededelingen Redactie.
 3. Verkiezingen en benoemingen:
  1. Havencommissaris Kanaal door Voorne: Wegens het vertrek Dick vd Werf is de functie van Havencommissaris Kanaal door Voorne vacant.
  2. Geschillencommissie (2x) Wegens opzegging als lid van Kees Vink en de overstap van Hans Harms van Geschillencommissie naar Havencommissie Helius zijn er 2 vacatures in de Geschillencommissie ontstaan.
 4. Rondvraag.
 5. Sluiting.
 
Na afloop hopen wij elkaar nog aan de bar te treffen om "na te kaarten" en gezamenlijk van een drankje te genieten.

We hopen u allen op 25 november a.s. te mogen begroeten!