26-04-2018 - Algemene-Leden-Vergadering

HET BESTUUR VAN ONZE VERENIGING NODIGT U VAN HARTE UIT VOOR
DE ALGEMENE VOORJAARSLEDENVERGADERING.

De voorjaarsvergadering wordt gehouden op donderdag 26 april 2018 in
Bar Restaurant CITTA ROMANA, Parkweg 1 te Hellevoetsluis, aanvang 20.00 uur.
U bent vanaf 19.30 uur welkom.

Als gebruikelijk is er voorafgaand aan de vergadering vanaf 19.30 uur voor nieuwe leden gelegenheid kennis te maken met elkaar, het bestuur en met andere leden.


AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Aandacht voor overleden verenigingsleden
 3. Verslag van de najaarsledenvergadering van 23 november 2017 (gepubliceerd elders in dit nummer van Het Bestek)
 4. Jaarverslag 2017 Secretaris, (gepubliceerd elders in dit nummer van Het Bestek)
 5. Financieel Jaarverslag 2017 (gepubliceerd elders in dit nummer van Het Bestek)
 6. Verslag van de Kascommissie
 7. Décharge
 8. Presentatie en vooruitblik Evenementen Commissie
  • voorstellen nieuwe leden van de commissie
 9. Verantwoording en mededelingen Jeugd Commissie
PAUZE
 1. Verantwoording en mededelingen Havencommissarissen:
  • Heliushaven:
   • vernieuwing slagboom en toegangsregeling
   • voorstel vernieuwing E-steiger
   • aanpak verwaarloosde schepen
  • Kanaal
 2. Mededelingen door de Technisch Commissaris
 3. Verantwoording en mededelingen Hoofdredacteur
 4. Presentatie adviescommissie Tarievenstructuur
 5. Verkiezingen en benoemingen:
  • Hoofdredacteur Bestek Ad Willemen en Milieu- en Arbo Commissaris Peter Maasland zijn statutair aan het einde van hun laatste termijn, maar zijn beschikbaar voor een volgende termijn.
  • Tenzij zich tegenkandidaten aanmelden, stelt het bestuur voor om - in afwijking van de statuten
   • Ad Willemen en Peter Maasland voor een vierde te benoemen
  • Peter de Vos, havencommissaris Kanaal door Voorne, aftredend en niet herkiesbaar
  • Nieuwe kandidaten worden opgeroepen zich te melden bij het bestuur
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Na afloop hopen wij elkaar nog aan de bar te treffen om "na te kaarten" en gezamenlijk van een drankje te genieten.

Graag tot 26 april!